Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…
,

Trglochin palustris - močvarna brula

Ekologija: Raste pretežito na močvarnom, tresetnom tlu, u vegetaciji…
,

Scirpus mucronatus - bodljasti oblić

Ekologija: Razvija se na vlažnim poplavnim livadama i mjestima…
,

Rynchospora alba - bijela šiljkica

Ekologija: Raste u plitkim močvarama, pustarama-močvarama,…
,

Lycopodiella inundata - cretna crvotočina

Ekologija: Karakteristična je vrsta asocijacije Rynchosporetum…
,

Limosella aquatica - vodena voduška

Ekologija: Pojavljuje se u barama, kanalima, na pjeskovitim ili…
,

Eriophorum angustifolium - uskolisna rosika

Ekologija: Dolazi na cretovima. Svojstvena je vrsta razreda Scheuchzerio-Caricetea…
,

Drosera rotundifolia - okruglolisna rosika

Ekologija: Biljka prijelaznih cretova, raste u zajednici bijele…
,

Betula pubescens - cretna breza

Ekologija: Vrsta je element vegetacije cretnih heliofilnih šikara…

Triturus dobrogicus x T. carnifex – Dunavski/veliki vodenjak

Dugački su do 18 cm. Mužjaci su manji od ženki i tijekom sezone…

Marsilea quadrifolia - četverolisna raznorotka

Četverolisna raznorotka Marsilea quadrifolia je močvarna …