Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije
Adresa: Ulica Zeleni brijeg 4, 44250 Petrinja
Telefon: 099 282 1562
E-mail: jupriroda.smz@priroda.t-com.hr