Betula pubescens – cretna breza

Ekologija: Vrsta je element vegetacije cretnih heliofilnih šikara i rijetkih šuma.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

E 3.2.7. Cretne brezove šumice na sfagnumskom cretu

C.1.2.1. Prijelazni cretovi bijele šiljkice (Sveza Rhynchosporion albae W. Koch 1926.)

E.2.1. Poplavne šume crne johe i poljskog jasena (Sveze Alno-Ulmion Br.-Bl. et R. Tx. 1943 i Alnion glutinosae Malcuit 1929)

Razlozi ugroženosti: Nestanak staništa prirodnim progresivnim sukcesijama vegetacije, odvodnjavanje.