Drosera rotundifolia – okruglolisna rosika

Ekologija: Biljka prijelaznih cretova, raste u zajednici bijele šiljkice (Rynchosporetum albae W. Koch) u kojoj uvijek dolaze i vrste maha tresetara (Sphagnum spp.).

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

C.1.2.1. Prijelazni cretovi bijele šiljkice (Sveza Rhynchosporion albae W. Koch 1926.

Uzroci ugroženosti: Nestanak cretnih staništa prirodnom progresivnom vegetacijsko sukcesijom i odvodnjavanjem.