1.TUROPOLJE – HR1000003

2.DONJA POSAVINA – HR1000004

3.POILOVLJE S RIBNJACIMA – HR1000010

4.ODRANSKO POLJE – HR2000415

5.LONJSKO POLJE – HR2000416

6.SUNJSKO POLJE – HR2000420

7.PETRINJČICA – HR2000459

8.DOLINA UNE – HR2000463

9.ŽUTICA – HR2000465

10.KUPA – HR2000642

11.CRET BLATUŠA – HR2001001

12.ŠPILJA KOD ŠUŠNJARA – HR2001193

13.ILOVA – HR2001216

14.SAVA NIZVODNO OD HRUŠČICE – HR2001311

15.ŠAŠEVA CRET – HR2001331

16.PODRUČJE OKO ŠPILJE GRADUSA – HR2001342

17.ZRINSKA GORA – HR2001356

18.PODRUČJE OKO HRVATSKE KOSTAJNICE – HR2001370

19.PODRUČJE UZ MAJU I BRUĆINU – HR2001387

20.PAKRA I BIJELA – HR2001330