Eriophorum angustifolium – uskolisna rosika

Ekologija: Dolazi na cretovima. Svojstvena je vrsta razreda Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordhagen (1936) 1937, unutar kojega se javlja u zajednicama Drosero-Caricetum stellulatae Ht. (1950) 1962 i Eriophoro-Rynchosporetum albae Trinajstić 1973.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

C.1.2.1. Prijelazni cretovi bijele šiljkice (Sveza Rhynchosporion albae W. Koch 1926. C.1.2.1.2. Cret zvjezdastog šaša i rosike (As. Drosero-Caricetum stellulatae Ht. (1950) 1962.)

Uzroci ugroženosti: Nestajanje staništa tijekom procesa prirodnih sukcesija vegetacije, odvodnja i prenamjena zemljišta.