Limosella aquatica – vodena voduška

Ekologija: Pojavljuje se u barama, kanalima, na pjeskovitim ili muljevitim nanosima, na vlažnim mjestima, često i pod vodom, obalama jezera, mjestima pod utjecajem periodičnoga poplavljivanja, od nizinskoga do alpskog pojasa.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

A.4.2.1.3. Zajednica jajaste jezernice i trožiljnog ljubora (As. Eleochardi-Lindernietum Pietsch 1973

Uzroci ugroženosti: Nestanak staništa; odvodnjavanje i drugi antropogeni zahvati kojima se ugrožavaju staništa vrste.