Lycopodiella inundata – cretna crvotočina

Ekologija: Karakteristična je vrsta asocijacije Rynchosporetum albae (sveza Rynchosporion albae). U srednjoj Europi raste na rubovima uzdignutih i prijelaznih cretova, na obalama vrištinskih i cretnih jezera i bara, na većinom otvorenim, vlažnim do mokrim, hranivima siromašnim, kiselim tresetnim ili pjeskovitim tlima. Zbog slabe konkurentnosti nestaje ako dođe do pojačanog zaraštanja tla drugim vrstama. Brzo razvijanje protalija omogućuje zauzimanje pionirskih staništa, čemu doprinosi i mogućnost vegetativnog razmnožavanja protalija. Također, vrlo je osjetljiva na isušivanje staništa.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

C.1.2.1. Prijelazni cretovi bijele šiljkice (Sveza Rhynchosporion albae W. Koch 1926.)

Uzroci ugroženosti: Promjene vodnoga režima odvodnjavanjem, sukcesija vegetacije.