Rynchospora alba – bijela šiljkica

Ekologija: Raste u plitkim močvarama, pustarama-močvarama, na nemirnim tlima, tresetištima, na pješčanim močvarnim tlima, vlažnim livadama, vlažnim šumskim položajima, od nizina pa do visokih alpa (i do 2 500 m nadmorske visine). Svojstvena je vrsta zajednice Rynchosporetum albae W. Koch koja dolazi u nas na tresetnoj podlozi, na prijelaznim (soligenim) cretovima, što sadrže i do 50 % humusa. Također je i karakteristična vrsta zajednice Eriophoro-Rynchosporetum albae Trinajstić unutar reda Caricetalia davallianae.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

C.1.2. Acidofilni cretovi (prijelazni i nadignuti cretovi)

Uzroci ugroženosti: Nestanak staništa, odvodnjavanje.