Carex flava – žuti šaš

Ekologija: Vrsta raste pretežito na bazičnim do kiselim, pjeskovitim do glinastim, močvarnim i tresetnim tlima, u zajednicama niskih i prijelaznih cretova razreda Scheuchzerio-Caricetea fuscae, na močvarnim travnjacima reda Molinetalia, a rjeđe i na vlažnim travnjacima trave tvrdače (Nardion).

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

C.1.1.1. Bazofilni cretovi (niski cretovi) (Sveza Caricion davallianae Klika 1934)

C.1.2. Acidofilni cretovi (prijelazni i nadignuti cretovi)

C.2.2.2. Trajno vlažne livade Srednje Europe (Sveza Molinion caeruleae W. Koch 1926)

C.2.2.3. Zajednice higrofilnih zeleni (Sveza Calthion R. Tx. 1936)

Uzroci ugroženosti: Odvodnjavanje, proširenje poljoprivrednih površina, izgradnja naselja i prometnica, prirodno zaraštanje šumskom vegetacijom.