Carex echinata – zvjezdasti šaš

Ekologija: Vrsta uspjeva na cretnim tlima, kisele do bazične reakcije, u vegetaciji niskih i prijelaznih cretova razreda Scheuchzerio-Caricetea, a rjeđe i u močvarnim zajednicama reda Molinietalia.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

C.1.1.1.1. Cretovi crnkaste šiljevine (As. Orchidi-Schoenetum nigricantis Oberd. 1957)

C.1.1.1.5. Cretovi cretnog šaša (As. Caricetum davallianae W. Koch 1928)

C.1.2.1. Prijelazni cretovi bijele šiljkice (Sveza Rhynchosporion albae W. Koch 1926.

C.2.2.3. Zajednice higrofilnih zeleni (Sveza Calthion R. Tx. 1936)

Uzroci ugroženosti: Odvodnjavanje, navodnjavanje, hidroakumulacije, sukcesija šumske vegetacije, gradnja prometnica.