Trglochin palustris – močvarna brula

Ekologija: Raste pretežito na močvarnom, tresetnom tlu, u vegetaciji bazofilnih niskih cretova. Najčešća je u zajednici Carici-Blysmetum compressi i srodnim zajednicama (sveza Caricion davallianae), rjeđe i na drugim močvarnim staništima.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

C.1.1.1. Bazofilni cretovi (niski cretovi) (Sveza Caricion davallianae Klika 1934)

Uzroci ugroženosti: Male populacije na fragmentiranim staništima, progresivna vegetacijska sukcesija, promjena vodnoga režima.