Scirpus mucronatus – bodljasti oblić

Ekologija: Razvija se na vlažnim poplavnim livadama i mjestima gdje se zadržava voda. U Hrvatskoj je zabilježena unutar livadne zajednice Agrosti-Hordeetum secalini Ilijanić 1959.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

C.2.2.5. Zajednice s blijedom djetelinom (Sveza Trifolion pallidi Ilijanić 1969)

Uzroci ugroženosti: Njezina ugroženost je na prirodnim staništima ponajviše uzrokovana djelovanjem čovjeka, i to isušivanjem močvara i vlažnih livada, prepuštanjem takvih površina prirodnoj sukcesiji, njihovim pretvaranjem u obradive površine i širenjem naselja.