Carex nigra – crnkasti šaš

Ekologija: Vrsta raste pretežno na cretnim podvirnim tlima kisele reakcije u vegetaciji niskih i prijelaznih cretova (razred Scheuchzerio-Caricetea nigrae), u zajednicama Rynchosporetum albae, Drosero-Caricetum stellulatae, sastojinama vrste Carex nigra (L.) Reichard, a rjeđe i na močvarnim travnjacima.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

C.1.2.1. Prijelazni cretovi bijele šiljkice (Sveza Rhynchosporion albae W. Koch 1926.

C.2. Higrofilni i mezofilni travnjaci

Uzroci ugroženosti: Odvodnjavanje i navodnjavanje (umjetne akumulacije), poljoprivreda, gubitak staništa, razvitak naselja i gradnja prateće infrastrukture.