Eriophorum latifolium – širokolisna suhoperka

Ekologija: Raste na cretovima, močvarnim livadama, s vodom umjereno bogatom bazama. Poznata iz zajednice Drosero-Caricetum echinatae Ht. (1950) 1962, razreda Scheuchzerio-Cariceeta fuscae Nordhagen (1936) 1937, te u sastavu zajednica sveze Calthion.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

C.1.1.1.2. Dinarski bazofilni cretovi suhoperke (As. Eriophoro-Caricetum paniceae Horvat 1964)

C.1.2.1.2. Cret zvjezdastog šaša i rosike (As. Drosero-Caricetum stellulatae Ht. (1950) 1962

C.2.2.3. Zajednice higrofilnih zeleni (Sveza Calthion R. Tx. 1936)

Uzroci ugroženosti: Napuštanje gospodarenja na vlažnim, slabo produktivnim travnjacima i progresivna vegetacijska sukcesija ili pretvaranje u oranice nakon postupaka hidromelioracije.