Hibiscus trionum – vršačka sljezolika

Ekologija: Vrsta raste uz putove i nasipe, u voćnjacima i vinogradima. Karakteristična je vrsta asocijacije okopavina submediteranskih korova Hibisco-Sorghetum halepensis H-ić et Hodak (sveze Diplotaxidion Br.-Bl., reda Chenopodietalia Br.-Bl. i razreda Chenopodietea Br.-Bl.), koja je jedinstvena po tome što povezuje listopadna i vazdazelena područja primorja. Vrsta se pojavljuje i u korovnim zajednicama okopavina kontinentalnih područja Hrvatske, većinom ondje gdje je ljeti klima aridna i semiaridna (više asocijacija sveza Eragrostidion i Polygono-Chenopodion, istoga reda i razreda).

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

I.1.2. Korovna i ruderalna vegetacija Sredozemlja (Red CHENOPODIETALIA Br.-Bl. (1931) 1936)

I.5.1. Voćnjaci

I.5.3. Vinogradi

Uzroci ugroženosti: Uništavanje korova herbicidima.