Marsilea quadrifolia – četverolisna raznorotka

Ekologija: Uspjeva na muljevitim ili muljevito-pjeskovitim mjestima, izvrgnutim periodičnom poplavljivanju, koja ljeti povremeno i presušuju. Staništa su najčešća u nizinskim područjima, uz bare, ribnjake, mrtve riječne rukavce, grabe i sl. Karakteristična je vrsta reda Isoëtetalia i dolazi u sastavu zajednica razreda Isoëto-Nanojuncetea.

Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa:

A.4.2.1.3. Zajednica jajaste jezernice i trožiljnog ljubora (As. Eleochardi-Lindernietum Pietsch 1973)

Uzroci ugroženosti: Ugrožavanje vlažnih i močvarnih staništa meliorativnim i drugim zahvatima.