Menyanthes trifoliata – močvarna trolistica

Ekologija: Nastanjuje močvare, cretove i cretne livade, u zajednicama razreda Scheuchzerio-Caricetea fuscae.

Nacionalna klasifikacija staništa:

C.1.1.1. Bazofilni cretovi (niski cretovi) (Sveza Caricion davallianae Klika 1934)

C.1.2.1.1. Cret bijele šiljkice (As. Rhynchosporetum albae W. Koch 1926)

Uzroci ugroženosti: Promjene ekoloških uvjeta na staništu zbog melioracijskih zahvata (isušivanje močvarnih staništa).