22.05. Dan zaštite prirode RH

22.05. je Dan zaštite prirode RH, ali je i Međunarodni dan bioraznolikosti  od kada su ga Ujedinjeni narodi 1993. godine proglasili i ukazali na globalnu vrijednost značajnu za sadašnje i buduće generacije.  Konvencija o biološkoj raznolikosti koja je usvojena 1992. godine, je temelj svih međunarodnih propisa u području zaštite prirode čiji je cilj očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje prirode i očuvanje genetskih izvora.

Očuvanje bioraznolikosti faune i flore na Zemlji je od iznimne važnosti za stabilnost ekosustava I njegovoj boljoj otpornosti na klimatske promjene. Razvoj modernog društva zadnjih stoljeća  negativno je utjecao na bioraznolikost i ekosustave šireći intenzivne poljoprivredne površine, oblikujući prostor izgradnjom infrastrukture i gradova ponekad ne uvažavajući prirodne karakteristike područja. Zadnjih desetljeća se provode opsežne aktivnosti I Strategije kako bi se pozitivni primjeri ugradili u protokole I postupanja koja će doprinijeti smanjenju negativnih utjecaja na bioraznolikost I stabilnost ekosustava.

Vrijeme je krenuti i obnoviti bioraznolikost, početi sprovoditi potpisane sporazume, primjenjivati u svakodnevnom životu dobre primjere i prakse. Mogućnosti su velike, kao naprimjer kod planiranja poljoprivredne proizvodnje odvojiti zeleni pojas i živicu za divlje oprašivače i ostale kukce, ptice i male sisavce. Travnjake u gradovima, ovisno o korištenju kositi s manjim intenzitetom, primjereno njegovati staro drveće u gradovima, razmišljati o prostoru na integralan način te čuvati zelene površine  uz rijeke. Trebamo živjeti u skladu s prirodom jer smo mi dio prirode.