Obavijest o provođenju javne rasprave Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Donja Posavina (HR1000004) i pridruženim zaštićenim područjima: Posebnim rezervatom Prašnik i Značajnim krajobrazom Pašnjak Iva (šifra: PU 7001) 2024. – 2033.

Provodi se javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Donja Posavina (HR1000004) i pridruženim zaštićenim područjima: Posebnim rezervatom Prašnik i Značajnim krajobrazom Pašnjak Iva (šifra:PU7001) 2024. – 2033. (u daljnjem tekstu: Nacrt Plana upravljanja). Plan upravljanja obuhvaća područje ekološke mreže Donja Posavina (HR1000004) te zaštićena područja: Posebni rezervat Prašnik i Značajni krajobraz Pašnjak Iva.
Javnu raspravu Nacrta Plana upravljanja provode: Javna ustanova Park prirode Lonjsko, Krapje 16, 44330 Jasenovac, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača te Javna ustanova Natura Slavonica, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod (u daljnjem tekstu: Javne ustanove).

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja trajat će 30 dana, od 1. lipnja do 01. srpnja 2023. godine.

Javni uvid u Nacrt Plana upravljanja će biti omogućen:

  1. na službenim internetskim stranicama Javnih ustanova
  2. u prostorijama Javnih ustanova na adresama:

– Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, 44330 Jasenovac;
– Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ,  Zeleni brijeg 14, 44250 Petrinja;
– Javna ustanova Natura Slavonica, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod.

Javno izlaganje o Nacrtu Plana upravljanja održat će se dana 5. lipnja 2023. godine u 10:00 sati na adresi adresi Hotel Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, 44000, Sisak, Hrvatska.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Nacrt Plana upravljanja moći će se:
a) upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, b) davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja c) dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave, 30.lipnja 2023. godine do 15:00 sati u pisanom obliku

  • Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, 44330 Jasenovac,
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ, Zeleni brijeg 14, 44250 Petrinja,
  • Javna ustanova Natura Slavonica, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod.

d) elektronski poštom na adrese:
 info@pp-lonjsko-polje.hr, kata.benac@zastita-prirode-smz.hr i zastita.prirode@bpz.hr.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

Izvješće o javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja biti će objavljeno na službenim internetskim stranicama Javnih ustanova u roku od 60 dana od ove objave.

Svi zainteresirani koji žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti putem poveznice:  https://forms.gle/PpgDLbWNQZb8NcNS9 ili, na e-mail adresu: kata.benac@zastita-prirode-smz.hr s naznakom „Javno izlaganje – Donja Posavina“, najkasnije do 01.06.2023. godine.

Obavijest o provođenju javne rasprave možete pogledati OVDJE

Poziv za javno izlaganje možete pogledati OVDJE

Prijedlog Plana upravljanja možete pogledati OVDJE