CRET BLATUŠA - HR2001001

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

KUPA - HR2000642

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

ŽUTICA - HR2000465

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

DOLINA UNE - HR2000463

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

PETRINJČICA - HR2000459

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

SUNJSKO POLJE - HR2000420

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

LONJSKO POLJE - HR2000416

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

ODRANSKO POLJE - HR2000415

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

POILOVLJE S RIBNJACIMA - HR1000010

Područje očuvanja značajno za ptice - POP (SPA) Površina: 13541.14…

DONJA POSAVINA - HR1000004

Područje očuvanja značajno za ptice - POP (SPA) Površina: 121053.27…