Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su oblikovale rijeke Sava, Kupa i Odra, mozaičan krajobraz poplavnih pašnjaka, livada i šuma hrasta lužnjaka.  Meandriranje rijeke Kupe i Save utjecalo je na oblikovanje grada, te se više gradskih cjelina kao što su Pogorelac, Zibel, Naselje, Zeleni brijeg nalazi u dodiru s otvorenim poljoprivrednim površinama okolnih naselja. Sve navedeno je utjecalo na bogatu ornitofaunu, sa brojnim vrstama strogo zaštićenih vrsta ptica u neposrednoj blizini centra grada. Šetnjom uz Kupu možemo vidjeti bijelu čaplju, malu bijelu čaplju, patke, sivu čaplju, crnu rodu, labudove, čiope, riječnog galeba, vodomara,  ali zadnjih godina i bijelu rodu koja se i gnijezdi na zgradi u Odranskoj ulici.  Gradski parkovi i vrtovi dobro su stanište za brojne pjevice i manje ptice poput crvendaća, crvenrepki, djetlića, crne žune, vuge, brgljeza, kosa. Kuće i zgrade su pogodne za kolonije lastavica i piljaka, a na starim tavanima i starom drveću mogu se vidjeti različite vrste sova poput kukuvije, jastrebače i male ušare.

SONY DSC

SONY DSC