Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Popis gospodarskih subjekata s kojima Ustanova nesmije sklapati ugovore

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj, 101/2017) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

REGISTAR_UGOVORA_JEDNOSTAVNE_NABAVE_I_NJIHOVOG_IZVRŠENJA_2018. g.

Plan nabave za 2018. godinu

Registar svih ugovora u 2017. godini

I. izmjene Plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Nacin ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMZ.pdf

ZAŠTITA_PRIRODE_SMŽ_PRORAČUN_2015.II