Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Izjava o sukobu interesa

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj, 101/2017) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2018. godinu

Das doppelt geteilte Land: Neue Einblicke in die Debatte über West- und Ostdeutschland

The Koala: Natural History Conservation and Management (Australian Natural History Series)

I. izmjena plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Izmjena plana nabave za 2014. godinu

From the Old Country: Stories and Sketches of China and Taiwan (Modern Chinese Literature From Taiwan)

Plan nabave za 2012. godinu II

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko – moslavačke županije 2013. godina

Izjava o nepostojanju sukoba interesa prema članku 13. zakona o javnoj nabavi

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Plan nabave 2014
Studies in Platonic Political Philosophy

ZAŠTITA_PRIRODE_SMŽ_PRORAČUN_2015.II