Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

I. izmjena plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Izmjena plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012. godinu II

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko – moslavačke županije 2013. godina

Izjava o nepostojanju sukoba interesa prema članku 13. zakona o javnoj nabavi

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


Plan nabave 2014
Nacin ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMZ.pdf

ZAŠTITA_PRIRODE_SMŽ_PRORAČUN_2015.II