Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije rezultat je očuvanog krajobraza, raznolikih staništa, ali i tradicionalnog korištenja zemljišta. Djelatnici javne ustanove provode monitoringe određenih vrsta ptica, prema nacionalnom monitoring protokolu za svaku vrstu,  kako bi utvrdili njihovu prisutnost i brojnost na pojedinom području. Tijekom lipnja proveden je monitoring bregunica Riparia riparia i pčelarica Merops apiaster na Savi na području sela Bok kod Siska, te na Savi kod Letine, Općina Sunja.

Bregunica Riparia riparia, je najmanja predstavnica porodice lastavki, smećkaste boje, veličine od oko 12 cm i težine samo 14 grama. Vrlo društvena vrsta, gnijezdi u kolonijama u prirodnim, okomitim, pjeskovitim obalama rijeka. Selica koja se od travnja do kolovoza zadržava u nizinskom prostoru Hrvatske, manje na pogodnim staništima u Dalmaciji,  gdje na prirodnim okomitim obalama rijeka počinju kopati oko 70 cm duboke rupe. Bregunice se hrane malim, letećim kukcima, npr. komarcima, i jedna obitelj može ih pojesti i do 10.000 na dan, čime čine veliku uslugu ljudima i drugim životinjama, naročito stoci. Vrsta je ugrožena zbog nestajanja pogodnih staništa za podizanje gnijezdećih kolonija, ali i zbog korištenja pesticida.

Pčelarica (Merops apiaster) je jedna od najšarenijih ptica Europe, intenzivnih boja sa srednjim repnim perima koja strše iz dugoga repa. Uglavnom je plavozelena, s kestenjastom glavom i plaštem, žutim leđima i grlom, crnom prsnom trakom i širokom očnom prugom. Hrani se kukcima, najčešće pčelama, osama i bubmarima, koje lovi u letu.  Prije nego što će ga progutati, udara ulovljenim kukcem po nekoj podlozi tako da ju ne može ubosti. Gnijezde grade u vertikalnim obalama rijeka ili deponijima pijeska. Uletne rupe su širine 8-10 cm, a tuneli su dugi 1 do 1,5 metra, ponekad i duži, promjera 4 do 5 cm.  Tunel završava proširenom, balonastom komoricom koja služi za ležanje na jajima i podizanje mladih.