LONJSKO POLJE - HR2000416

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

ODRANSKO POLJE - HR2000415

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

POILOVLJE S RIBNJACIMA - HR1000010

Područje očuvanja značajno za ptice - POP (SPA) Površina: 13541.14…

DONJA POSAVINA - HR1000004

Područje očuvanja značajno za ptice - POP (SPA) Površina: 121053.27…

TUROPOLJE - HR1000003  

Područje očuvanja značajno za ptice - POP (SPA) Površina:…