Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…

Crex crex - kosac

Ekologija: Obitavaju na poplavnim i vlažnim travnjacima (pašnjacima…

Circus pygargus – eja livadarka

Ekologija: U Hrvatskoj se gnijezdi 60 - 80 parova.  Ove su se…

Circus cyaneus – eja strnjarica

Eje strnjarice se ne gnijezde u Hrvatskoj, ali se u njoj zadržavaju…

Ciconia nigra – crna roda

Ove ptice obitavaju u starim, mirnim šumama koje su bogate vlažnim…

Ciconia ciconia – roda

Rode najčešće susrećemo na poljoprivrednim područjima koja…

Aquila pomarina – orao kliktaš

Ekologija: Gnijezdi u šumama nizinskih ili brdovitih područja.…

Alcedo atthis - vodomar

Vodomar je velik poput vrabca. Stalno je prisutan na području…

Amofra fruticosa – amorfa, čivitnjača

Drvenasta biljka porijeklom iz Sjeverne Amerike koja je unesena…

Triturus dobrogicus x T. carnifex – Dunavski/veliki vodenjak

Dugački su do 18 cm. Mužjaci su manji od ženki i tijekom sezone…

Marsilea quadrifolia - četverolisna raznorotka

Četverolisna raznorotka Marsilea quadrifolia je močvarna …