Crex crex - kosac

U Hrvatskoj se gnijezdi 700-1400 pjevajućih mužjaka, a na Odranskom…

Circus pygargus – eja livadarka

U Hrvatskoj se gnijezdi 60 - 80 parova.  Ove su se eje prilagodile…

Circus cyaneus – eja strnjarica

Eje strnjarice se ne gnijezde u Hrvatskoj, ali se u njoj zadržavaju…

Ciconia nigra – crna roda

Ove ptice obitavaju u starim, mirnim šumama koje su bogate vlažnim…

Ciconia ciconia – roda

Rode najčešće susrećemo na poljoprivrednim područjima koja…

Aquila pomarina – orao kliktaš

Orao kliktaš je selica koja provodi zimu u središnjoj i južnoj…

Alcedo atthis - vodomar

Vodomar je velik poput vrabca. Stalno je prisutan na području…

Triturus dobrogicus x T. carnifex – Dunavski/veliki vodenjak

Dugački su do 18 cm. Mužjaci su manji od ženki i tijekom sezone…

Marsilea quadrifolia - četverolisna raznorotka

Četverolisna raznorotka Marsilea quadrifolia je močvarna …