,

Euroazijski dabar

Euroazijski dabar je jedan od najvećih živih vrsta glodavca…
,

Barbastella barbastellus – širokouhi mračnjak

Osim brdskih i gorskih područja ova vrsta šišmiša naseljava…