Castor fiber – europski dabar

Europski dabar je jedan od najvećih živih vrsta glodavca i najveći glodavac porijeklom iz Euroazije. Njegova težina je oko 11-30 kg, s prosjekom od 18 kg. Dabrovi u velikoj mjeri utječu na čiji su dio. Tako stvaraju močvare, koje povećavaju bioraznolikost i pružaju stanište za mnoge rijetke vrste koje su vezane na vodu, a povoljan je i njihov utjecaj na uzvodnu vegetaciju. Dabrovi grade brane koje usporavaju tok vode, povećavaju sedimentaciju i utječu na podizanje nivoa površinskih i podzemnih voda i mogu biti uzrok šteta.