Priprema za dolazak roda

Povodom dolaska roda dana 11.ožujka u Boku Palanječkom djelatnici…