C.2.3.1.2. Livade grozdastog ovsika i trave krestac

C.2.3.1.2. Livade grozdastog ovsika i trave krestac (As. Bromo-Cynosuretum…

C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe

C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe (Red ARRHENTHERETALIA…

C.2.2.5.1. Livade rosulje i divljeg ječma

C.2.2.5.1. Livade rosulje i divljeg ječma (Agrostidi-Hordeetum…

C.2.2.4.2. Livade trobridog i lisičjeg šaša

C.2.2.4.2. Livade trobridog i lisičjeg šaša (As. Caricetum…

C.2.2.4.1. Livade busike

C.2.2.4.1. Livade busike (As. Deschampsietum caespitosae H-ić.…

C.2.2.3.3. Pašnjak rosulje i sivozelenog sita

C.2.2.3.3. Pašnjak rosulje i sivozelenog sita (As. Agrostidi-Juncetum…

C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe

C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe (Red MOLINIETALIA W. Koch…

C.1.2.1.1. Cret bijele šiljkice

C.1.2.1.1. Cret bijele šiljkice (As. Rhynchosporetum albae W.…

C.1.2. Acidofilni cretovi

C.1.2. Acidofilni cretovi (prijelazni i nadignuti cretovi) –…

A.4.2.2.1. Zajednica dvostupke i viličastog resastog šilja

A.4.2.2.1. Zajednica dvostupke i viličastog resastog šilja…