,

Pseudolysimachion longifolium - dugolisna čestoslavica

Ekologija: Biljka raste na vlažnim livadama, u jarugama, poplavnim…
,

Menyanthes trifoliata - močvarna trolistica

Ekologija: Nastanjuje močvare, cretove i cretne livade, u zajednicama…
,

Hibiscus trionum - vršačka sljezolika

Ekologija: Vrsta raste uz putove i nasipe, u voćnjacima i vinogradima.…
,

Eriophorum latifolium - širokolisna suhoperka

Ekologija: Raste na cretovima, močvarnim livadama, s vodom umjereno…
,

Carex nigra - crnkasti šaš

Ekologija: Vrsta raste pretežno na cretnim podvirnim tlima kisele…
,

Carex flava - žuti šaš

Ekologija: Vrsta raste pretežito na bazičnim do kiselim, pjeskovitim…
,

Carex echinata - zvjezdasti šaš

Ekologija: Vrsta uspjeva na cretnim tlima, kisele do bazične…
,

Trglochin palustris - močvarna brula

Ekologija: Raste pretežito na močvarnom, tresetnom tlu, u vegetaciji…
,

Scirpus mucronatus - bodljasti oblić

Ekologija: Razvija se na vlažnim poplavnim livadama i mjestima…