Projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri – nastavak radova…

Radovi Faze 2 na izgradnji drvenog mosta teku prema predviđenom planu. Odrađeni su radovi na AB pilotima na koje su potom postavljene AB naglavne grede. Uslijed rasta vodostaja rijeke Odre došlo je teškoća prilikom  izvođenja radova te su za poslove postavljanja drvenih stupišta pozvani ronioci. U narednim danima planira se postavljanje preostala 2 od ukupno […]

Projekt obnove drvenog mosta na rijeci odri – dosadašnji tijek izvođenja radova

Radovi na gradilištu su u tijeku. Faza 1 gradnje mosta je završena u kojoj su na izrađenom radnom platou odrađeni armirano-betonski piloti, montirane četiri armirano-betonske naglavne grede te na njih postavljena drvena stupišta koja su međusobno povezana sa glavnim kolovoznim gredama. Nakon toga pristupilo se uklanjanju radnog platoa Faze 1 te započelo sa radovima na […]

Europski dani promatranja ptica (EuroBirdwatch)

Djelatnici Ustanove su se i ove godine  priključili  međunarodnoj akciji “Europski dani promatranja ptica” koja se tradicionalno odvija prve subote i nedjelje u 10. mjesecu. Nacionalni koordinator bila je udruga BIOM te se akcija promatranja ptica odvijala na više područja diljem Hrvatske. Monitoring u kojem je sudjelovala Ustanova vršio se na području grada Siska te Odranskog […]

Žirkovi rujanski dani

ŽIRKOVI RUJANSKI DANI je manifestacija kojoj je cilj promicanje prirode i okoliša kao jedinstvenog sistema o kojem ovisi život na planeti Zemlji. Razvoj i jačanje svijesti svakog pojedinca i senzibilizacija za očuvanje i brigu o stanju svih okolišnih faktora potrebno je razvijati već od najmlađe dobi svakog djeteta. Način života djece u urbanim sredinama sve […]

Projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri – otvorenje gradilišta i početak radova

Projektom “Održivi razvoj – model očuvanja NATURA 2000 travnjčkih staništa i vrsta” predviđena je izrada zamjenske građevine drvnog mosta preko rijeke Odre te se nakon odrađene faze prikupljanja dokumentacije pristupilo se fazi izvođenja radova. Na natječaju za izvođača radova odabrana je tvrtka Eding d.o.o. iz Zagreba te je gradilište otvoreno 1. kolovoza a završetak radova […]

Obavijest – Naknada za rode

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije poziva Vas da se uključite u projekt zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“  na području Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini i ostvarite naknadu od 700,00 […]

Proširenje edukativne infrastrukture

U sklopu projekta “Zaštita, edukacija i promocija biološke raznolikosti prirodne retencije Odransko polje područja ekološke mreže NATURA 2000” financiranog od strane Euronatur organizacije postavljene su dvije edukativne ploče na području Odranskog polja, a prezentiraju područja ekološke mreže NATURA 2000 “Odransko polje – HR2000415” te “Turopolje – HR1000003”. Ploče imaju za cilj približiti zaštićena područja posjetiteljima […]

Priprema za dolazak roda

Povodom dolaska roda dana 11.ožujka u Boku Palanječkom djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodni vrijednostima Sisačko-moslavačke županije su u suradnji s JVP grada Siska obavili postavljanje novog gnjezda. Gnjezdo je postavljeno na vrh drvene kuće 1 metar od starog gnjezda koje se nalazilo u lošem stanju. Kako je priopćeno od vlasnika kuće gnjezdo su […]

Sava – susret kulture i prirode

U sklopu projekta “Sava kultura Natura”, u Velikoj Gorici u Muzeju Turopolja10. prosinca 2015, godine, održan je seminar “Sava – susret kulture i prirode” kojem je cilj predstaviti ljepote i zaštićenu prirodu nedjeljivu od kulturnih vrijednosti Posavine i ljudi koji tu žive, U okviru programa održane su prezentacije o projektu, vrijednostima ekološke mreže NATURA 2000 […]

Projekt “Revitalizacija posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar”

Ustanova provodi projekt “Revitalizacija posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar” kojem je cilj očuvanje i zaštita biološke raznolikosti ovog iznimnog cretnog staništa koje je uslijed uznapredovale sukcesije drvenaste i druge invazivne vegetacije ugroženo. Područje posebnog botaničkog rezervata creta Đon-Močvar i područja ekološke mreže NATURA 2000, je zadnjih desetljeća ozbiljno ugroženo jer se područje ne koristi na tradicionalna […]