Prezentacija Sava Bijele Knjige u Europskom parlamentu

28. ožujka 2017.godine u Europskom parlamentu u Bruxellesu održana je prezentacija Sava Bijele Knjige (Sava White Book)  u kojoj je rijeka Sava, jedna od posljednjih prirodnih rijeka u srednjoj Europi, dobila vrijednu pažnju. Domaćin konferencije bio je zastupnik Igor Šoltes (Zeleni/EFA) a u prezentaciji pred Europskom komisijom sudjelovali su članovi SavaParks mreže – Teo Orsanic (Kozjanski […]

Monitoring kockavice

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ je počela sa odrađivanjem monitoringa kockavice (Fritillaria meleagris L.) koja se je pojavila na brojnim lokalitetima vlažnih livada te otvorenim vlažnim šikarama i šumama središnje Hrvatske. Monitoring se je odrađivao na području Jazvenika gdje su se i ove godine djelatnicima ustanove pridružili učenici i djelatnici osnovne škole Sela te […]

Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda

Svjetski dan šuma Šume su najraznovrsniji biološki ekosustavi na kopnu te se, sa ciljem ukazivanja na važnost šuma i potrebu njihove zaštite na globalnoj razini, svake godine 21.ožujka obilježava Svjetski dan šuma. Šumama treba posvetiti veliku pažnju jer se površina šumskog zemljišta postupno smanjuje što za posljedicu ima znatan učinak na klimu i okoliš. Razlozi […]

Svjetski dan vlažnih staništa

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije svake godine 2.2. obilježava Svjetski dan vlažnih staništa. Razvoj društva – izgradnja gradova, prometnica,  industrijska postrojenja, kanaliziranje rijeka i intenzivna poljoprivreda utječu na smanjenje vlažnih,  močvarnih staništa, a time utječe na smanjivanje biološke i krajobrazne raznolikosti. Svjetska zajednica svjesna prijetnji koje utječu na prirodu, a time […]

Projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri – nastavak radova…

Radovi Faze 2 na izgradnji drvenog mosta teku prema predviđenom planu. Odrađeni su radovi na AB pilotima na koje su potom postavljene AB naglavne grede. Uslijed rasta vodostaja rijeke Odre došlo je teškoća prilikom  izvođenja radova te su za poslove postavljanja drvenih stupišta pozvani ronioci. U narednim danima planira se postavljanje preostala 2 od ukupno […]

Projekt obnove drvenog mosta na rijeci odri – dosadašnji tijek izvođenja radova

Radovi na gradilištu su u tijeku. Faza 1 gradnje mosta je završena u kojoj su na izrađenom radnom platou odrađeni armirano-betonski piloti, montirane četiri armirano-betonske naglavne grede te na njih postavljena drvena stupišta koja su međusobno povezana sa glavnim kolovoznim gredama. Nakon toga pristupilo se uklanjanju radnog platoa Faze 1 te započelo sa radovima na […]

Europski dani promatranja ptica (EuroBirdwatch)

Djelatnici Ustanove su se i ove godine  priključili  međunarodnoj akciji “Europski dani promatranja ptica” koja se tradicionalno odvija prve subote i nedjelje u 10. mjesecu. Nacionalni koordinator bila je udruga BIOM te se akcija promatranja ptica odvijala na više područja diljem Hrvatske. Monitoring u kojem je sudjelovala Ustanova vršio se na području grada Siska te Odranskog […]

Žirkovi rujanski dani

ŽIRKOVI RUJANSKI DANI je manifestacija kojoj je cilj promicanje prirode i okoliša kao jedinstvenog sistema o kojem ovisi život na planeti Zemlji. Razvoj i jačanje svijesti svakog pojedinca i senzibilizacija za očuvanje i brigu o stanju svih okolišnih faktora potrebno je razvijati već od najmlađe dobi svakog djeteta. Način života djece u urbanim sredinama sve […]

Projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri – otvorenje gradilišta i početak radova

Projektom “Održivi razvoj – model očuvanja NATURA 2000 travnjčkih staništa i vrsta” predviđena je izrada zamjenske građevine drvnog mosta preko rijeke Odre te se nakon odrađene faze prikupljanja dokumentacije pristupilo se fazi izvođenja radova. Na natječaju za izvođača radova odabrana je tvrtka Eding d.o.o. iz Zagreba te je gradilište otvoreno 1. kolovoza a završetak radova […]

Obavijest – Naknada za rode

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije poziva Vas da se uključite u projekt zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“  na području Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini i ostvarite naknadu od 700,00 […]