Unosi od admin2

Odrađeni radovi košnje u posebnom rezervatu Cret – Đon močvar

Djelatnici Javne ustanove su tijekom prosinca prošle godine i veljače ove godine odradili radove održavanja staza te košnje i uklanjanja biljne mase sa 9 pokusnih ploha dimenzija 25×25 m. Tako ukupna površina okrčenih ploha iznosi 5.625 m². Ova aktivnost uklanjanja vegetacije se provodi sa ciljem praćenja utjecaja prirodne sukcesije na stanje vrsta karakterističnih za cretno […]

Projekt IAS – edukacija djelatnika za provođenje protokola

U četvrtak, 28. rujna 2023., djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije sudjelovali su na edukaciji vezano uz invazivne vrste crvenouhe i žutouhe kornjače na lokacijama Novska, Kutina i Popovača. Kolegice Ana Štih Koren i Daria Kranželić iz Udruge Hyle – Hrvatsko herpetološko društvo, predstavile su nam projekt Kontrola populacija prioritetnih invazivnih […]

Provođenje projekta ,,Očuvanje bioraznolikosti aktivnim sprječavanjem širenja invazivnih stranih vrsta’’

Javna ustanova Zaštita prirode Sisačko-moslavačke županije provodi projekt ,,Očuvanje bioraznolikosti aktivnim sprječavanjem širenja invazivnih stranih vrsta’’, financiranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sudjelovanje u financiranju projekta „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 5/2022) sa financiranjem od 100% prihvatljivih troškova projekta. Invazivne strane vrste su sve veći pritisak na […]

Posjet studenata iz Japana Natura SMŽ Centru

Tijekom svog studijskog putovanja, profesor Takafumi Nakajima i 10 studentica s  Gakushuin Women’s College Tokyo posjetili su Grad Petrinju gdje su obišli Osnovnu školu Mate Lovraka Petrinja, centar grada te naš Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ koji ih se jako dojmio.  Posjetiteljima su prezentirane prirodne ljepote naše županije kroz multimedijalni sadržaj u unutarnjem dijelu Centra te edukativni […]

Održan radni sastanak u Park šumi Brdo Djed

Djelatnici Javne ustanove su u suradnji sa predstavnikom Hrvatskih šuma – šumarije Hrvatska Kostajnica, djelatnikom Grada Hrvatska Kostajnica – komunalnim redarem te djelatnikom tvrtke EKOS Hrvatska Kostajnica d.o.o. odradili radni sastanak sa ciljem uklanjanja suhih i prijetećih stabala na području Park šume Brdo Djed u Hrvatskoj Kostajnici. Napravljen je obilazak pješačkih staza u sklopu kojeg […]

Vraćanje crvenokljunog labuda u prirodno stanište

Djelatnici ustanove su dana 23. kolovoza dobili dojavu za uočenu odraslu jedinku crvenokljunog labuda (Cygnus olor) u naselju Bobovac u blizini obiteljskih kuća. Jedinka je djelovala iscrpljeno i dezorijentirano te se nije mogla samostalno vratiti na vodenu površinu. Djelatnici ustanove su, nakon utvrđivanja zdravstvenog stanja, zajedno s mještaninom naselja uhvatili jedinku i uspješno ju premjestili […]

Zbrinjavanje čaplje žličarke

Djelatnici ustanove dobili su dojavu za pronađenu jedinku čaplje žličarke (Platalea leucorodia) u naselju Rajić. Jedinka bila oslabljena i dezorijentirana te nije bila u stanju letjeti. Čaplja je potom transportirana u ZOO Maksimir na pregled kod veterinara. Pregledom je utvrđeno da nema ozljeda te da je slabije uhranjenosti. Čaplja žličarka je strogo zaštićena vrsta sa […]

Obavijest vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode

Pozivaju se vlasnici objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode s područja Sisačko-moslavačke županije koji nisu dostaviti potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja naknade za gnijezdo bijele rode da dostave traženu dokumentaciju do 04.kolovoza 2023.god.  Kako bi ostvarili pravo na naknadu potrebno je dostaviti potpisanu Izjavu i  kopiju dokaza o vlasništvu objekta (Vlasnički list, Rješenje o nasljeđivanju i dr.) […]

Vraćanje mladih roda u gnijezdo

Djelatnici Ustanove su, uz pomoć djelatnika elektre Sisak, uspješno obavili vraćanje dvije mlade jedinke bijele rode (Ciconia ciconia) u njihovo gnijezdo u naselju Greda kod Siska. Naime, nakon olujnog nevremena koje je pogodilo veći dio Hrvatske došlo je do ispadanja mladih roda iz gnijezda, a nakon što je utvrđeno nemaju vidljivih ozlijeda te da su […]

Obavijest o provođenju javne rasprave o Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Odransko polje i Turopolje te pridruženim zaštićenim područjima (šifra:PU042) 2023. – 2032.

Provodi se javna rasprava Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Odransko polje i Turopolje  te pridruženim zaštićenim područjima (šifra:PU042) 2023. – 2032. Javnu raspravu Nacrta Plana upravljanja provode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode […]