Entries by admin2

Poziv na Zimsko prebrojavanje ptica močvarica – siječanj 2019. g.

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Udruga BIOM pozivaju sve ljubitelje ptica i prirode da se tijekom siječnja 2019. godine pridruže tradicionalnom međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica močvarica (IWC).   Što je IWC i zašto sudjelujemo? Tijekom siječnja svake godine udruge i znanstvene organizacije za zaštitu ptica i prirode širom Europe pozivaju ljude da […]

Održavanje pokusnih ploha na botaničkom rezervatu Cret – Đon močvar

Ustanova je i ove godine radila na održavanju pokusnih ploha na podrucju botaničkog rezervata – Cret – Đon močvar. Sa unaprijed odabranih ploha uklanjala se obraštajna vegetacija a radovi imaju za cilj imaju uvid u utjecaj košnje creta te promjene o odnosu na ostatak područja creta koji se ne kosi. Područje creta je u prošlosti […]

Otvoren “Hotel za kukce” u O.Š. Sunja

Topli jesenski dan bio je izvrstan za otvorenju prvog hotela za kukce u dvorištu OŠ Sunja. Nakon održanog uvodnog predavanja čuvarice prirode Sandre Kalabić o kukcima,  učenici 4.a i 4.b razreda zajedno sa svojim učiteljicama Vesnom Žlof i Mirjanom Lončarević,  krenuli su u pravljenje hotela. Prirodnim materijalima, poput vune, drva, kore, češera i lišća,  ispunili […]

Poziv na obilježavanje Svjetskog dana zaštite životinja

Udruga za zaštitu životinja Patronus Sisak u suradnji s DV Sisak Novi, NKČ Vlado Gotovac, Skloništem za životinje i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ, a uz pokroviteljstvo Grada Siska, i ove godine obilježava Svjetski dan zaštite životinja u subotu, 29. rujna 2018. na Šetnici Slave Striegla s početkom u 10,00 sati. Pod […]

Otvorenje izložbe Kulturni krajolik Zrinska gora u Dvoru

U knjižnici i čitaonici Općine Dvor postavljena je izložba pod nazivom “Kulturni krajolik Zrinska gora”. Prilikom predstavljanja izložbe, posjetiteljima su prezentirane bogate povijesne, etnološke i prirodoslovne značajke Zrinske gore, te potrebe i mogućnosti za daljnji razvoj ovog područja. Prezentacija njene baštine nužna je shvaćanje potencijala ovog kraja, prvenstveno razvoja u turističkom smislu. Također, edukacijom se žele […]

Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su oblikovale rijeke Sava, Kupa i Odra, mozaičan krajobraz poplavnih pašnjaka, livada i šuma hrasta lužnjaka.  Meandriranje rijeke Kupe i Save utjecalo je na oblikovanje grada, te se više gradskih cjelina kao što su Pogorelac, Zibel, Naselje, Zeleni brijeg nalazi u dodiru s otvorenim poljoprivrednim površinama okolnih naselja. […]

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije rezultat je očuvanog krajobraza, raznolikih staništa, ali i tradicionalnog korištenja zemljišta. Djelatnici javne ustanove provode monitoringe određenih vrsta ptica, prema nacionalnom monitoring protokolu za svaku vrstu,  kako bi utvrdili njihovu prisutnost i brojnost na pojedinom području. Tijekom lipnja proveden je monitoring bregunica Riparia riparia i pčelarica Merops apiaster na Savi na […]

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca uz rijeku Odru, održana je 10 manifestacija „Kosci za kosca“. Ovu manifestaciju provodi javna ustanova za zaštitu prirode Zagrebačke županije Zeleni prsten s ciljem očuvanja tradicije poljodjelskih radova košnje trave na posavskim livadama koje su stanište strogozaštićene vrste ptice kosac Crex crex . Na području Odranskog polja – […]

Zaštita i očuvanje bijele rode u 2018. g.

Naziv projekta korisnika/partnera u projektu Zaštita i očuvanje bijele rode u 2018. g.   Kratki opis projekta Ovaj projekt se odnosi na pomoć vlasnicima objekata koji imaju gnijezdo bijele rode na krovovima u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu, koji zajedno provode FZOEU i SMŽ. Broj gnijezda na području županije u 2018. godini koje su […]