Entries by admin2

Ardeola ralloides – žuta čaplja

Ekologija: Obitavaju na plitkim močvarama, manjim barama, kanalima, riječnim ušćima, ribnjacima i drugim vodama obala obraslih gustom trskom ili rogozom, često s grmljem i niskim drvećem. Gnijezde se kolonijalno, najčešće su gnijezda raspršena ili u malim skupinama u mješovitim kolonijama s ostalim čapljama, žličarkama ili ibisima. Gnijezda grade u trsci ili na niskom drveću i […]

Anas strepera – patka kreketaljka 

Ekologija: Gnijezdi na prostranim, plitkim, otvorenim slatkim ili bočatim vodama s bujnim obalnim i podvodnim raslinjem: visoko produktivnim jezerima, šaranskim ribnjacima, zaraslim šljunčarama. Zimi se zadržava u plitkim dijelovima močvara, jezera, ušća ili u plitkim uvalama u priobalju. Razlozi ugroženosti: Nestajanje močvarnih područja, propadanje šaranskih ribnjaka, lov i krivolov.

Podiceps nigricolis – crnogrli gnjurac

Ekologija: Gnijezde se na plitkim, najčešće prostranim vodama, obraslim bujnom podvodnom vegetacijom: bare, močvare, rubni dijelovi rijeka i jezera. Razlozi ugroženosti: Ugroženi su nestankom močvarnih staništa i šaranskih ribnjaka te lovom i krivolovom.

Gallinago gallinago – šljuka kokošica

Ekologija: Gnijezde se po močvarama, cretovima i vlažnim livadama s niskim, gustim raslinjem. Za selidbe i zimovanja borave i po  muljevitim površinama, ribnjacima, uz rubove lokvi, po taložnicama, pašnjacima, morskim obalama, močvarnim slanušama. Potrebno im je meko tlo, u gornjem sloju bogato sitnim organizmima. Razlozi ugroženosti: Nestajanje močvarnih područja, krivolov, uništavanje niskih muljevitih i pjeskovitih […]

Miniopterus schreibersii – dugokrili pršnjak

Ekologija: Poglavito špiljska vrsta, ali je nađena i u rudnicima te napuštenim podrumima. Često mijenja skloništa, i ljeti i zimi. Povremeno se pri migraciji kolonije zadržavaju i na tavanima kuća i krovištima crkava. Lovi visoko u zraku, iznad šuma i polja. Razlozi ugroženosti: Vrsta je vrlo osjetljiva na uznemirivanje, ali i na postavljanje željeznih rešetaka […]

Plecotus austriacus – sivi dugoušan

Ekologija: Rasprostranjen je u nizinskim i podgorskim područjima, često uz naselja. Porodiljske kolonije smještene su najčešće u krovištima zgrada i crkvenim tornjevima. Zabilježen je i u nizinskim poplavnim šumama. Lovi na otvorenom. Plijen su mu najčešće leptiri iz skupine sovica (Noctuidae). Na zimovanju je dosad nađen u špiljama, gdje se najčešće zavlači duboko u uske […]

Svjetski dan močvarnih staništa

Svjetski dan močvarnih staništa obilježava se svake godine 02. veljače diljem svijeta. Ovogodišnja tema glasi “Vlažna staništa za održivu budućnost urbanih područja”. Naša ustanova obilježila je ovaj dan predavanjem u OŠ Budaševo – Topolovac-Gušće kojem su prisustvovali učenici od 5. do 8. razreda sa svojim nastavnicima. Učenici su saznali zašto se obilježava Svjetski dan močvarnih […]

Poziv na otvorenje izložbe Kulturni krajolik Zrinska gora

Pozivamo Vas da nam se 2.2.2018. godine u 18 sati pridružite na otvorenju izložbe Kulturni krajolik Zrinska gora u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac u Sisku, Rimska ulica 27. Izložba koja je do sada bila postavljena u Glini, Topuskom, Sisku i Hrvatskoj Kostajnici ponovno se vraća u Sisak gdje će se moći pogledati do […]

I.1.5.2.2. Zajednica obične koprive i podagrastog jarčevca

I.1.5.2.2. Zajednica obične koprive i podagrastog jarčevca (As. Urtico-Aegopodietum (R. Tx. 1963) Oberd. 1964) – Razmjerno česta nirofilno-ruderalna zajednica sjenovitih mjesta uz šumske rubove. Dosad je proučavana u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, u porječju rijeka Save i Drave i njenih pritoka. U florističkom sastavu ističu se Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Lamium maculatum, Glechoma hederacea, Poa trivialis, […]