Entries by admin2

Manifestacija Susret u vrtovima 2018/Rendez-vous aux jardins 2018 Europa vrtova/L’Europe des jardins 1. – 3. lipnja 2018.

U sklopu Europske godine kulturne baštine 2018., na poziv Ministarstva kulture Republike Francuske po prvi puta Republika Hrvatska zajedno s ostalim europskim zemljama sudjeluje u manifestaciji Susret u vrtovima 2018. organizacijom prigodnih programa u četiri perivoja/parka. Prigodni programi u vrtovima/perivojima Opatije, Lipika, Zaprešića i Siska, organizirani od strane konzervatorskih odjela u Rijeci, Požegi, Zagrebu i […]

Sudjelovanje u aktivnosti “Skok u znanost”

U organizaciji Dječjeg odjela Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac u Sisku u periodu od 24.04. do 17.05 organiziran je niz predavanja pod nazivom „Skok u znanost“ koji je za cilj imao popularizaciju znanosti među najmlađima. U predavanja se uključila i Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije koja je učenicima 1. razreda […]

Dana planeta Zemlje – sadnja hrasta u dječjem vrtiću Bubamara Glina

Sisačko-moslavačka županija i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije i Dječji vrtić Bubamara obilježili su Dan planeta Zemlje zajedničkom akcijom sadnje stabla hrasta lužnjaka u dvorištu Dječjeg vrtića Bubamara u Glini.  Sadnica hrasta lužnjaka je uzgojena kao klon spomenika prirode hrasta lužnjaka u Sisku u projektu „Julius futura“ koji je provodila Ustanova […]

“Prati proljeće” – Spring Alive

Prve dane proljeća obilježili su učenici 1. razreda OŠ 22. lipnja sa svojim učiteljicama uvodnom edukacijom prigodnog naziva „Prati proljeće“. Učenici su upoznali čuvaricu prirode Sandru Kalabić i saznali su što čuvari prirode rade, a ona ih je upoznala s pticama prvim vjesnicima proljeća. „Prati proljeće“ je međunarodni projekt naziva „Spring Alive“ koji ima cilj […]

Svjetski dan voda

Opća skupština UN-a 1993. g. proglasila je Svjetski dan voda te se od tada tradicionalno obilježava 22. ožujka svake godine. Dan voda predstavlja važnosti vode i potiče na održivi razvoj i održivo gospodarenje sa izvorima pitke vode. Svake godine obilježava se sa drugom temom a ovogodišnja tema je „Priroda za vodu“. Oštećenja okoliša, zajedno s […]

Svjetski dan šuma

Svjetski dan Šuma obilježava se na prvi dan proljeća, 21. ožujka, te za cilj ima podizanje svijesti o važnosti svih tipova šuma. Šume su najsloženiji ekosustavi na Zemlji, te povoljno utječu na zaštitu zemljišta od razornog djelovanja oborina i vjetrova, na režim voda, na klimu, stanje vodnih akumulacija i prinos poljoprivrednih kultura, na zdravstvene i […]

Leucaspius delineatus – belica 

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Belica živi u području donjih tokova rijeka, u stajaćim i sporo tekućim vodama, bogato obraslim vodenom vegetacijom. Uzroci ugroženosti: Osim isušivanja, velik utjecaj na njezin nestanak ima i sve veća primjena insekticida i herbicida u poljoprivredi

Misgurnus fossili – piškur

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Čikov živi u stajaćim ili sporotekućim vodama u donjim dijelovima rijeka. Obično naseljava staništa prekrivena muljevitim dnom. Najčešći životni prostor su mu mrtvaje, ribnjaci, kanali za natapanje i preplavljeni močvarni tereni većih rijeka i njihovih pritoka. Uzroci ugroženosti: nestanak sporotekućih i stajaćih voda i prikladnih staništa, organsko i […]

Zingel streber – mali vretenac

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Živi u zoni mrene, deverike i balavca. Pridnena je riba i zadržava se u srednje dubokim, čistim, brzim vodama gdje ima puno kisika, a dno je pješčano ili šljunkovito. Uzroci ugroženosti: onečišćenje i regulacije vodotoka , dominantne šaranske vrste s kojima je u izravnoj kompeticiji za stanište i […]

Sabanejewia balcanica – zlatna nežica

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Naseljava gornje ili srednje tokove manjih rijeka i potoka. Zlatna nežica živi pojedinačno. Prednost daje plitkoj, ali čistoj (bistroj) vodi. Podnosi zagrijavanje vode do 20°C. Uzroci ugroženosti: Antropogeni utjecaji, poput onečišćenja gornjih tokova rijeka,  regulacija i pregrađivanja vodotoka