Entries by admin2

Svjetski dan voda

Opća skupština UN-a 1993. g. proglasila je Svjetski dan voda te se od tada tradicionalno obilježava 22. ožujka svake godine. Dan voda predstavlja važnosti vode i potiče na održivi razvoj i održivo gospodarenje sa izvorima pitke vode. Svake godine obilježava se sa drugom temom a ovogodišnja tema je „Priroda za vodu“. Oštećenja okoliša, zajedno s […]

Svjetski dan šuma

Svjetski dan Šuma obilježava se na prvi dan proljeća, 21. ožujka, te za cilj ima podizanje svijesti o važnosti svih tipova šuma. Šume su najsloženiji ekosustavi na Zemlji, te povoljno utječu na zaštitu zemljišta od razornog djelovanja oborina i vjetrova, na režim voda, na klimu, stanje vodnih akumulacija i prinos poljoprivrednih kultura, na zdravstvene i […]

Leucaspius delineatus – belica 

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Belica živi u području donjih tokova rijeka, u stajaćim i sporo tekućim vodama, bogato obraslim vodenom vegetacijom. Uzroci ugroženosti: Osim isušivanja, velik utjecaj na njezin nestanak ima i sve veća primjena insekticida i herbicida u poljoprivredi

Misgurnus fossili – piškur

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Čikov živi u stajaćim ili sporotekućim vodama u donjim dijelovima rijeka. Obično naseljava staništa prekrivena muljevitim dnom. Najčešći životni prostor su mu mrtvaje, ribnjaci, kanali za natapanje i preplavljeni močvarni tereni većih rijeka i njihovih pritoka. Uzroci ugroženosti: nestanak sporotekućih i stajaćih voda i prikladnih staništa, organsko i […]

Zingel streber – mali vretenac

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Živi u zoni mrene, deverike i balavca. Pridnena je riba i zadržava se u srednje dubokim, čistim, brzim vodama gdje ima puno kisika, a dno je pješčano ili šljunkovito. Uzroci ugroženosti: onečišćenje i regulacije vodotoka , dominantne šaranske vrste s kojima je u izravnoj kompeticiji za stanište i […]

Sabanejewia balcanica – zlatna nežica

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Naseljava gornje ili srednje tokove manjih rijeka i potoka. Zlatna nežica živi pojedinačno. Prednost daje plitkoj, ali čistoj (bistroj) vodi. Podnosi zagrijavanje vode do 20°C. Uzroci ugroženosti: Antropogeni utjecaji, poput onečišćenja gornjih tokova rijeka,  regulacija i pregrađivanja vodotoka

Telestes souffia – blistavac

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Blistavac je bentopelagička riba koja živi u jatima. Nastava brzotekuće, čiste vode, u kojima je temperatura između 10 i 20°C, a dno je pješčano ili kamenito Uzroci ugroženosti: onečišćenja i reguliranja vodenih tokova

Leucaspius delineatus – belica

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Belica živi u području donjih tokova rijeka, u stajaćim i sporo tekućim vodama, bogato obraslim vodenom vegetacijom. Uzroci ugroženosti: Osim isušivanja, velik utjecaj na njezin nestanak ima i sve veća primjena insekticida i herbicida u poljoprivredi.

Chalcalburnus chalcoides – velika pliska

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Velika pliska je bentopelagička riba koja živi u slatkoj i bočatoj vodi i zadržava se u jatima. Živi u rijekama i jezerima, a najviše voli mjesta gdje ima dovoljno otopljenog kisika, gdje je voda hladnija, a dno kamenito Uzroci ugroženosti : onečišćenje voda i regulacije vodotoka.

Umbra krameri – crnka

Ekologija: Ovo je vrsta koja naseljava močvarna i poplavna staništa. Voli stajaće vode, gusto zarasle vodenim biljem, kojima su dna prekrivena debelim slojem organskoga mulja. Boravi u vodi temperature 5 – 24°C. Ako se nađe u nepovoljnim životnim uvjetima, ukopava se u supstrat (mulj). Hrani se pretežito ličinkama vodenih kukaca, malim rakovima i ostalim vodenim […]