Entries by admin2

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca uz rijeku Odru, održana je 10 manifestacija „Kosci za kosca“. Ovu manifestaciju provodi javna ustanova za zaštitu prirode Zagrebačke županije Zeleni prsten s ciljem očuvanja tradicije poljodjelskih radova košnje trave na posavskim livadama koje su stanište strogozaštićene vrste ptice kosac Crex crex . Na području Odranskog polja – […]

„Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“

                                      Naziv projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“   Kratki opis projekta Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ na području cijele RH, a obaveze Županije i […]

Zaštita i očuvanje bijele rode u 2018. g.

Naziv projekta korisnika/partnera u projektu Zaštita i očuvanje bijele rode u 2018. g.   Kratki opis projekta Ovaj projekt se odnosi na pomoć vlasnicima objekata koji imaju gnijezdo bijele rode na krovovima u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu, koji zajedno provode FZOEU i SMŽ. Broj gnijezda na području županije u 2018. godini koje su […]

„Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“

                                    Naziv projekta „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“   Kratki opis projekta U okviru programa Konkurentnost i kohezija, mjera „Promicanje prirodne baštine“ 6.2.2., Grad Petrinja je potpisala ugovor za realizaciju projekta „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“, ukupne […]

„Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra Natura SMŽ“

                                      Naziv projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra Natura SMŽ“   Kratki opis projekta Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ kojim se planira rekonstrukcija bivše […]

Potpisivanje Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova za projekt „Natura SMŽ“

U sklopu izrade projekta u okviru OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“, Ustanova je, kao partner nositelju projekta Sisačko-moslavačkoj županiji,  prijavila projekt punog naziva „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz […]

Projekt “Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” – Isplata naknada za gnijezda

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“  koji se odnosi na davanje pomoći (naknade) vlasnicima koji imaju gnijezdo na krovu objekta. Bijela roda je strogo zaštićena vrsta koja pripada europskim gnjezdaricama i zaštićena je prema Zakonu o […]

Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša koji se obilježava od 1974. godine, obiježili smo zajedničkom šetnjom oko jezera kod Interspara s učenicima 1.razreda O.Š. 22.lipanj iz Siska. Okoliš je sve ono što nas okružuje – travnjaci, parkovi, ceste, šetnice, rijeke, jezera. Okoliš uključuje tlo, zrak i vodu oko nas, ali uključuje i prometnice, zgrade, tvornice. U okolišu […]

Dan zaštite prirode – akcija čišćenja rijeke Odre

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  povodom Dana zaštite prirode provodi akciju djelomičnog uklanjanja naplavina u toku rijeke Odre. Ova akcija se provodi u suradnji s KKRK Odra  iz Siska, Ronilačkim klubom Sisak i HGSS-a iz Siska u subotu 26.05.2018. […]

Obilježavanje Dana biološke raznolikosti

Međunarodni Dan biološke raznolikosti tradicionalno se obiljžava 22.05. sa ciljem ukazivanja na važnost očuvanja bioraznolikosti za sadašnje i buduće generacije. Ujedno, na ovaj dan obilježava se i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj. Povodom obilježavanja Dana biološke raznolikosti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ provodila je edukacije sa učenicima osnovnih škola. U ponedjeljak 21.05. […]