Ambrosia artemisifolia - ambrozija

Izuzetno rasprostranjena alohtona vrsta koja je unesena iz Sjeverne…

Amofra fruticosa – amorfa, čivitnjača

Drvenasta biljka porijeklom iz Sjeverne Amerike koja je unesena…