ŠAŠEVA CRET – HR2001331

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina:  22,34 ha

Karakteristike područja

Mjesto se nalazi u neposrednoj blizini grada Gline i uključuje dva creta. Veći je relativno dobro očuvana zajednica Drosero – Caricetum stellulatae s tipičnim cretnim vrstama kao Drosera rotundifolia, Carex stellulata, Eriophorum angustifolium, Rhynchospora alba. Također, ovaj cret je domaćin četiri vrste mahova Sphagnum. Cret je smješten na dnu acidofilne šume hrasta kitnjaka i pitomog kestena (Querco – Castanetum sativae) u kojem se mogu naći manji dijelovi prekriveni Sphagnum vrstama. Drugi, manji cret je također pokriven zajednicom Drosero – Caricetum stellulatae. Međutim, sukcesija s beskoljenkom (Molinia sp.) je mnogo naprednija. Ovaj cret sadrži tri vrste mahova Sphagnum.