Naziv projekta

„Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“

 

Kratki opis projekta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ na području cijele RH, a obaveze Županije i Ministarstva su definirane Sporazumom. U okviru projekta planirane su  aktivnosti:

–  izrade planova upravljanja za NATURA 2000 područja

–  nabava vozila za provođenje monitoringa ciljanih vrsta.

Sporazum o suradnji je potpisan, a početak projekta je planiran krajem 2018. godini s NATURA 2000 područjima Sunjsko polje, Donja Posavina i Sava nizvodno od Hruščice. Projektne aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ, za izradu 13 planova upravljanja, trajati će do 2022. godine.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 u RH

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

186.497.150,00 HRK

158.522.577,50 HRK (85%) EU

 

Razdoblje provedbe projekta

2017. – 2022. g.

 

Kontakt osobe za više informacija

Kata Benac

Email: kata.benac@zastita-prirode-smz.hr

Tel: 044/679-129

Aktivnosti projekta