Obavijest o provođenju javne rasprave o Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Odransko polje i Turopolje te pridruženim zaštićenim područjima (šifra:PU042) 2023. – 2032.

Provodi se javna rasprava Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Odransko polje i Turopolje  te pridruženim zaštićenim područjima (šifra:PU042) 2023. – 2032. Javnu raspravu Nacrta Plana upravljanja provode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten” Ulica 151. Samoborske brigade HV, 10430 Samobor  (u daljnjem tekstu: Javne ustanove).

Plan upravljanja obuhvaća područje ekološke ekološke mreže Odransko polje i Turopolje  te pridruženim zaštićenim područjima  2023.-2032. donosi se na temelju odredbi članka 134. Zakona o zaštiti prirode, a u vezi s člankom 138. istog Zakona. 

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja trajat će 30 dana, od 15. srpnja do 15. kolovoza 2023. godine.

Javni uvid u Nacrt Plana upravljanja će biti omogućen:

  1. Na službenim internetskim stranicama Javnih ustanova, i
  2. U prostorijama Javnih ustanova na adresama:
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ,  Zeleni brijeg 14, 44250 Petrinja;
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, Ulica  151. Samoborske brigade HV, 10430 Samobor.

Javno izlaganje o Nacrtu Plana upravljanja održat će se dana 20. srpnja 2023. godine u 10:00 sati na adresi adresi Hotel Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, 44000, Sisak, Hrvatska.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Nacrt Plana upravljanja moći će se:

a) upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

b) davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

c) dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave, 15. kolovoza 2023. godine. do 15:00 sati u pisanom obliku: 

a) elektronskom poštom na adrese:  kata.benac@zastita-prirode-smz.hr i  info@zeleni-prsten.hr .

b) na adresu Javne ustanove:

  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ, Zeleni brijeg 4, 44250 Petrinja,
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten” Ulica 151. Samoborske brigade HV, 10430 Samobor.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

Izvješće o javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja biti će objavljeno na službenim internetskim stranicama Javnih ustanova u roku od 60 dana od ove objave.

Svi zainteresirani koji žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti putem poveznice:  na e-mail adresu: kata.benac@zastita-prirode-smz.hr s naznakom „Javno izlaganje – Odransko polje“, najkasnije do 19.07.2023. godine.

Obavijest o provođenju javne rasprave možete pogledati OVDJE

Odluku Upravnog vijeća možete pogledati OVDJE

Poziv za javno izlaganje možete pogledati OVDJE

Prijedlog Plana upravljanja možete pogledati OVDJE