Zaštita i očuvanje bijele rode u 2018. g.

Naziv projekta korisnika/partnera u projektu

Zaštita i očuvanje bijele rode u 2018. g.

 

Kratki opis projekta

Ovaj projekt se odnosi na pomoć vlasnicima objekata koji imaju gnijezdo bijele rode na krovovima u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu, koji zajedno provode FZOEU i SMŽ. Broj gnijezda na području županije u 2018. godini koje su obuhvaćene ovom mjerom je iznosio 163 gnijezda.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projekt se provodi s ciljem očuvanja strogo zaštićene vrste bijele rode kroz očuvanje sigurnog gniježđenja i podizanja mladih.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost = 114.100,00 HRK

50% – Sisačko-moslavačka županija

50% – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Razdoblje provedbe projekta

2018. g.

 

Kontakt osobe za više informacija

Dragica Vugić

Email: jupriroda.smz@sk.t-com.hr

Tel: 044/679-122