Botaurus stellaris – bukavac

Ekologija: Obitava u nizinskim močvarnim područjima s gustom i visokom močvarnom vegetacijom, posebno u prostranim tršćacima: prostrane bare i močvare, obale sporotekućih rijeka obrasle gustim močvarnim raslinjem, jezera, ušća i šaranski ribnjaci. Nisu druževni. Pretežito se hrane ribom, vodozemcima i kukcima, ali i raznim beskralježnjacima (crvima, pijavicama, mekušcima, račićima, paucima), gušterima, zmijama te malim pticama i sisavcima.
Razlozi ugroženosti: Nestajanje močvarnih područja s prostranim tršćacima i rogozicima, propadanje šaranskih ribnjaka, lov i krivolov.