Ardeola ralloides – žuta čaplja

Ekologija: Obitavaju na plitkim močvarama, manjim barama, kanalima, riječnim ušćima, ribnjacima i drugim vodama obala obraslih gustom trskom ili rogozom, često s grmljem i niskim drvećem. Gnijezde se kolonijalno, najčešće su gnijezda raspršena ili u malim skupinama u mješovitim kolonijama s ostalim čapljama, žličarkama ili ibisima. Gnijezda grade u trsci ili na niskom drveću i grmlju.
Pretežito se hrane u gustom sklopu vegetacije ili uz njega, ali i na otvorenijim, slabije obraslim močvarnim staništima. Hrane se pretežito kukcima i njihovim ličinkama, u manjoj mjeri vodozemcima i sitnom ribom.

Razlozi ugroženosti: Nestajanje močvarnih područja, propadanje šaranskih ribnjaka, lov i krivolov.