Egretta alba – velika bijela čaplja

Ekologija: Gnijezde se na većim kopnenim ili priobalnim močvarama, ušćima rijeka i jezerima obala obraslih bujnim raslinjem. Za gniježđenje trebaju prostrane tršćake ili rogozike,  rjeđe se gnijezde i na grmlju ili niskom drveću.

Druževne su tijekom cijele godine. Gnijezda su ili raspršena ili u malim skupinama.

Hrane se u močvarama, šaranskim ribnjacima, vlažnim ili poplavnim livadama, lokvama, obalama rijeka, rukavcima, kanalima i jezerima, a zimi i na morskim plićacima i sprudovima. Hrane se pretežito ribom, vodozemcima i vodenim kukcima, a u sušno doba godine uglavnom sitnim sisavcima i kopnenim kukcima.

Razlozi ugroženosti: Nestajanje močvarnih područja, propadanje šaranskih ribnjaka, lov i krivolov. Donedavno je u Hrvatskoj bila gotovo izumrla, no posljednjih desetak godina broj joj pomalo raste  i vraća se na stara gnijezdilišta. Gnijezdeća populacija je još uvijek ugrožena.