Amofra fruticosa – amorfa, čivitnjača

Drvenasta biljka porijeklom iz Sjeverne Amerike koja je unesena na područje Republike Hrvatske sredinom prošlog stoljeća, a cijenjena je zbog svojih medonosnih karakteristika.

Amorfa se širi nizinskim područjem, uz obale rijeka i jezera. Stvara veliki broj plodova, koje raznosi poplavna voda pa se zakorovljene površine naglo povećavaju. Zbog toga je ova biljka postala ozbiljna problem u uzgoju šuma u  nizinskim područjima jer brzo osvaja površine i onemogućava pošumljavanje. Zadnjih desetljeća ova biljka  značajno širi područja svoje rasprostranjenosti pogotovo na područjima nizinskih površina uz rijeke.  Amorfa se širi  uz  kanale i nasipe,  rubove šuma, te čini veći udio ruderalne vegetacije značajno potiskujući autohtonu floru. Napuštene obradive površine  izuzetno brzo zarastaju u čivitnjaču te se proces vrlo brzo širi na nove površine.