, , ,

Dani otvorenih vrata EU projekata

Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ Pozivamo Vas…
,

22.05. Dan zaštite prirode RH

22.05. je Dan zaštite prirode RH, ali je i Međunarodni dan…
,

Svečano otvoren Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ u Petrinji

Župan Ivan Celjak i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje…

Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…
, ,

Održan BioBlitz

Drugu godinu JU Zaštita prirode SMŽ provela je Bioblitz…
,

BioBlitz događaj

I ove godine na području Sisačko-moslavačke županije održat…

Ambrosia artemisifolia - ambrozija

Izuzetno rasprostranjena alohtona vrsta koja je unesena iz Sjeverne…

Amofra fruticosa – amorfa, čivitnjača

Drvenasta biljka porijeklom iz Sjeverne Amerike koja je unesena…