Alcedo atthis – vodomar

Vodomar je velik poput vrabca. Stalno je prisutan na području svog areala, ali migrira gdje su rijeke zimi zaleđene. Tijekom gniježđenja vodomari obitavaju uz mirne i spore vode tekućice koje su bogate sitnom ribom kojom se hrane, a čije su obale obrasle drvenastom ili zeljastom vegetacijom koje koriste kao promatračnice tijekom hranjenja. Razdoblje gniježđenja je dugo, od kraja travnja do kraja rujna, a jedan par ima nekoliko pologa godišnje. Uglavnom se hrane se različitom sitnom ribom, ali i drugim vodenim kukcima, vodozemcima, rakovima. Osjetljiv je na pogoršanje staništa na obalama vodotoka kao i na zagađenje.