Aquila pomarina – orao kliktaš

Ekologija: Gnijezdi u šumama nizinskih ili brdovitih područja. Izbjegava guste i prostrane šume, a rado naseljava rascjepkane šume i šumarke okružene vlažnim ili poplavnim livadama ili drugim otvorenim staništima na kojima se hrani sitnim sisavcima, gmazovima, vodozemcima, pticama, a rjeđe i kukcima ili čak strvinama. Obično love pojedinačno, ali se za zimovanja skupljaju u jata. Neki parovi se nakon selidbe zajedno vraćaju na prijašnje gnijezdo.

Razlozi ugroženosti: intenziviranje poljodjelstva, nestanak vlažnih livada, uređivanje šuma, krivolov