Triturus dobrogicus x T. carnifex – Dunavski/veliki vodenjak

Dugački su do 18 cm. Mužjaci su manji od ženki i tijekom sezone razmnožavanja mužjaci u vodi razviju krijestu na leđima. Odozgo su tamno obojani smeđe do crno dok je trbušna strana žuta do narančasta sa crnim pjegama i šarama. Odrasli u ožujku migriraju s kopnenog staništa u vodu radi razmnožavanja gdje većina ostaje do svibnja kada migriraju natrag na kopno. Ličinke se razvijaju u vodi od svibnja do rujna kada se preobraze i migriraju na kopno. U središnjoj Hrvatskoj vrsta tvori hibridnu zonu sa panonskim (dunavskim) velikim vodenjakom. Zbog toga što populacije u Hrvatskoj čine rubni dio areala vrste, smanjena je mogućnost imigracije, pa su tako populacije u Hrvatskoj osjetljivije na nestanak staništa.