Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša koji se obilježava od 1974. godine, obiježili smo zajedničkom šetnjom oko jezera kod Interspara s učenicima 1.razreda O.Š. 22.lipanj iz Siska. Okoliš je sve ono što nas okružuje – travnjaci, parkovi, ceste, šetnice, rijeke, jezera. Okoliš uključuje tlo, zrak i vodu oko nas, ali uključuje i prometnice, zgrade, tvornice. U okolišu živimo i zato nam mora biti važno kako živimo jer u  zdravom okolišu i mi ćemo biti zdravi. Svjesni smo sve većih utjecaja čovjeka na prirodu i okoliš, ponekad je taj utjecaj negativan jer se godinama, desetljećima priroda koristila kao izvor dobara i vrijednosti koje su pogodovale razvoju civilizacije. Zbog takvog načina razmišljanja zadnjih desetljeća postajemo svjesniji negativnih utjecaja razvoja na stanje okoliša koje se negativno odražava i na naš život. Zadnjih godina i brojne klimatske nepogode uvjetuju velike štete u okolišu koje se katastrofalno odražavaju i na život ljudi. Tema Svjetskog dana okoliša 2018. godine je osvještavanje velikog ekološkog problema zagađenja plastikom i brojnim problemima s kojima se svijet suočava zbog velikih količina plastike koje završavaju u našem okolišu, rijekama, a potom morima i oceanima.

Što možemo napraviti mi kako bismo promijenili stanje u okolišu? Prije svega možemo poznavati okoliš i prirodu oko nas. Zato Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode provodi edukativne radionice sa školama, u školama, ali i na terenu gdje zajedno učimo o okolišu, životinjama i biljkama koje nas okružuju, o važnosti očuvanja čistog tla, vode i zraka za sve nas. Pokazatelji očuvanog okoliša su veliki broj različitih vrsta biljaka i životinja koje na nekom području žive. Upravo zato jutrošnja šetnja s djecom pokazala nam je da na jezeru, novom šetalištu koje se nalazi u gradu Sisku postoje brojne vrste ptica koje su odabrale to mjesto za svoj dom. Pa smo tako vidjeli par labuda i njihov podmladak kako se odmaraju u hladu pokraj jezera nakon jutarnjeg kupanja, porodicu liski kako se hrane u jezeru, njihovo gnijezdo u trsci na sigurnom mjestu od potencijalnih grabežljivaca. Djeca su vidjela vretenca, uočila njihov vrludavi let iznad jezerske vode, vidjeli smo ribe u jezerskoj vodi, čuli smo i vidjeli žabe, a brojne sjenice i kosovi su se javljali iz grmlja, živice i šiblja u plitkoj vodi jezera. Mladi prirodnjaci su uočili da je važno imati različita staništa u blizini jezera jer različitost staništa omogučava pronalazak hrane za brojne kukce, ptice i sisavce koji žive u i oko jezera.  Isto tako vidjeli smo da su uz šetnicu postavljene posude za otpad, ali su pokazali i veliko znanje o tome kako se može otpad iskoristiti, što se može ponovo upotrijebiti – reciklirati.

Okoliš i priroda su oko nas, a kakva im je kvaliteta to ovisi o čovjeku, o nama. Svaka naša aktivnost koja doprinosi očuvanju okoliša, bez obzira kako se možda čini mala, doprinosi boljoj kvaliteti i boljem životu za sve nas. Poznavanje onoga što imamo i što trebamo čuvati kao i način kako možemo doprinijeti tome prvi su koraci u ostvarenju dugotrajnog cilja života u čistom gradu i čistom okolišu. Mi smo počeli zajedničkom šetnjom i kroz igru smo učili o okolišu i biloškoj raznolikosti gradskog jezera.