Projekt “Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” – Isplata naknada za gnijezda

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“  koji se odnosi na davanje pomoći (naknade) vlasnicima koji imaju gnijezdo na krovu objekta.

Bijela roda je strogo zaštićena vrsta koja pripada europskim gnjezdaricama i zaštićena je prema Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama. Rode žive u neposrednoj blizini ljudi  – stanuju  i podižu mlade u njihovim dvorištima, a hranu pronalaze u blizini mjesta gdje se gnijezdi. Upravo zbog toga očuvanje i zaštita  ove ugrožene vrste ovisi o očuvanju ruralnih i prigradskih područja i povoljnom stanju vlažnih staništa u kojima ima dovoljno hrane za opstanak vrste. Ovaj projekt koji osigurava isplatu vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo rode u iznosu od 700,00 kn  (50% FZOEU, 50%SMŽ) omogućava očuvanje i zaštitu biološke raznolikosti te suživot čovjeka i prirode koji je na području Sisačko-moslavačke županije tradicionalno prisutan.

Broj gnijezda na objektima evidentiran je kroz monitoring proveden 2017. godine  (JU Zaštita prirode SMŽ i JU PP Lonjsko polje), te se pozivaju svi vlasnici objekata da do 01. 07.2018. g. dostave popunjenu Izjavu na adresu:

Zaštita Prirode SMŽ

Trg grofova Erdodyja 17,

44317 Popovača

 

na fax: 044/679-147

ili na e-mail Ustanove: jupriroda.smz@sk.t-com.hr

 

Izjavu koju je potrebno popuniti možete preuzeti >>ovdje<<

 

U potrebe informiranja možete kontaktirati Ustanovu Zaštita prirode SMŽ (044/679122, 679129, jupriroda.smz@sk.t-com.hr) kako bi mogli dobiti informacije o potrebnoj dokumentaciji  za isplatu naknade.